ပရင့်ကတ်များ

ပြကွက်ကတ်များ၊ လွှဲတက်ဂ်များ၊ ကြိုးကွင်းများ၊ ဆန္ဒရှိကတ်များ၊ စောင့်ရှောက်မှုကတ်များ အပါအဝင် ကတ်များကို လက်ဝတ်ရတနာများ၊ ဆံပင်အသုံးအဆောင်များ၊ နာရီများ၊ မျက်မှန်များ၊ အဝတ်အထည်များ၊ ဖိနပ်များနှင့် အခြားအရာများတွင် အသုံးအများဆုံးကတ်များဖြစ်သည်။